Home / חנות / ארץ ישראל / חפש אותי בירושלים

חפש אותי בירושלים

 65.00

הספר מיועד לילדים בני 3–17 ומציג את האתרים של ירושלים ואת הנוף האנושי שבה באמצעות ציורים מפורטים בהם מופיעות דמויות היסטוריות של העיר ושל המדינה. על הילד לאתר את הדמויות בהתאם לסיפורו של האתר. ככל שמתבוננים בציורים מגלים יותר ויותר דמויות וסיפורים. הילדים הקטנים ביותר יסתפקו בחיפוש אחר הכלב בָּלָק (מגיבורי הספר "תמול שלשום" מאת ש"י עגנון) או אחר מורת הדרך (אני עם הצמה הארוכה) והצייר ג'קי. ילדים גדולים יותר יגלו פרטים נוספים. הציורים הם העניין המרכזי בספר, והדמויות המופיעות בהם כוללות רבדים נסתרים רבים. הטקסטים המופיעים לצד הציורים מספקים מידע בסיסי על האתר ומכוונים את ההורה ואת הילד להתבונן בפרטים. לטובת התיירים