Home / חנות / מונטסורי / לוחות עץ להבנת מבנה המספר
מבצע!

לוחות עץ להבנת מבנה המספר

 66.56

ממחיש לילדים את החלקים השונים המרכיבים מספר:

  1. אחדות
  2. עשרות
  3. מאות
  4. אלפים

מגיל הגן ילדים לומדים לקרוא מספרים מ-0 עד 9999 ומבינים את מבנה המספר.

ילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכייםילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכייםילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכייםילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכייםילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכייםילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכייםילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכייםילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכייםילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכייםילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכייםילדים של עץ מונטסורי מספרי 1-9000 כרטיס למידה מתמטיקה עזרי הוראה ילדים בגיל רך חינוך מוקדם צעצועים חינוכיים

 

81 במלאי